Errare humanum est

Back with a new batch!

29/11/2004

Dienst mededelingen

1) Vanwege mijn tijdelijke verhuizing naar het pittoreske Rotterdam - met ingang van morgen ben ik niet meer in Zwolle te vinden - weet de hoofdredactie niet in hoeverre er tijd is om dit weblog goed bij te houden. Evenwel is het ons voornemen om te zorgen dat er verse stukjes opkomen, als is de frequentie waarmee dit zal gebeuren vooralsnog een vraagstuk van indrukwekkende proportie.

2) De hoofdredactie neemt zich voor om elke dag die niet in Zwolle wordt door gebracht, een gedicht te maken waarin de teneur van die dag kort en bondig op rijm wordt gezet. (Naar alle waarschijnlijkheid zullen het, in het kader van de 'urban scene'voornamelijk speedsonnetjes worden).
Zoals met zoveel goede voornemens het geval is, zal er wel niets van komen, maar mocht je er net zoveel vertrouwen in hebben als ik, dan ben je van harte uitgenodigd om te kijken op http://maldenburg.blogspot.com voor allerhande snikken en glimlachjes.

3) Tegenwoordig is het bij Errare Humanum Est policy om te tutoyeren. Wanneer jij je eraan stoort, ga je maar naar een ander zijn weblog.

De hoofdredactie.

24/11/2004

Alles is publicabel

Hoever mag je gaan? Hoever mag ik gaan? Mag ik nu nog zeggen dat ik het niet erg zou vinden als Wouter Bos morgen een hersentumor blijkt te hebben? Of dat ik vind dat Geert het verdient om in een bizar auto-ongeluk om het leven moet komen?
Dat het onzin is lijkt mij evident. Dat ik er wederom lezers om zal verliezen ook. Dat ik morgen weer twee dreigbrieven uit mijn e-mailbox zal moeten verwijderen ook. Maar mág ik het zeggen? Mag ik het vinden? Mag ik er een podium aan geven? Het antwoord daarop is een stellig jazeker.

Ik mag het vinden (er zijn er zat waar ik elke avond om bid dat de here hen tot hem neme), al zullen anderen dat moreel verwerpelijk vinden. Ook dat mag je immers vinden. De mening is vrij. Evenals de meningsuiting. Die is ook vrij (smaad en laster daargelaten). Daarom is het mij gegeven om dit soort dingen te zeggen: ik vind dat moslims moeten worden vervolgd om hun minderwaardige geloof. Ik vind dat alle vrouwen, wit, zwart, geel of rood, dienstbaar moeten zijn aan de man (en specifieker: mij). Ik vind dat de Oekraïne stinkt. Ik vind sneeuw alleen leuk mits het elders valt. Ik heb niets tegen steenkoolwinning, maar niet in mijn achtertuin a.u.b. Ik vind Jan Wolkers een raaskallende ouwe gek. Ik vind lieden die ‘interne bedrijfsvoering en mediamanagement’ studeren vreemde apen. Ik vind homo’s slechts goed om een piemel in te flatsen.

Net zoals dat ik mag zeggen dat ik vind dat elke baard die op televisie opmerkingen dient te moeten maken zet alleen zichzelf voor gek en dat we niet zo overspannen moeten reageren. Alles is publicabel, en als de heren en dames politici anders vinden, dan gaan ze maar in Iran wonen.

Heeft de journalistiek dan geen enkele verantwoordelijkheid Daniël? Natuurlijk wel. Maar niet als het gaat om zaken te onthullen. En zeg nu zelf: Theo van Gogh een journalist? Hou toch op – het enige dat die man kon was schelden en beledigen. Vermakelijk, als het gaat om lieden die je het liefst zelf zou willen kwetsen, maar hoogst vervelend wanneer je tot die groepen behoort. Schelden doet wel degel;ijk pijn, en dat is misschien de enige overweging die de journalist moet maken, en dat is dus al wettelijk geregeld. De huidige discussie over Abdollah Ali van der Vaart of hoe heet die malloot (om het in de woorden van onze minister te vatten (belediging! Smaad!)) is dan ook je reinste verspilling van belastinggelden. Overigens voorspel ik dat ze dat, met het oog op de aanstaande belastingmeevaller (tegenwoordig vult de belastingdienst je formulier al in, dus dat levert de overheid weer aanzienlijk meer geld op) nog wel een paar kabinetten kunnen volhouden.

23/11/2004

December

In begin december ben ik geboren,
Precies op het moment dat het licht verloren lijkt
Wanneer je tegen een uur of vier naar buiten kijkt,
het was koud, de plassen waren dichtgevroren

Die grauwe luchten met verstervend licht
Hebben mij nimmer kunnen bekoren
Noch dat men het aan kan zien komen
Hoe de duisternis men berooft van het zicht

December is, naar men zegt, de maand van het familiefeest
Eerst met Sinterklaas, dan kerst en dan oudjaar
Daar komt nog bij dat ik aan het begin van de decembermaand verjaar

Zo koud als op mijn geboortedag is het volgens mij nooit meer geweest
December is sinds mijn geboorte grijs en troosteloos
Wat is die maand met al die stomme feesten toch oneindig waardeloos

22/11/2004

Aan wal is alles beter

Het is gedaan met het verleden
Al klieft de tijd steeds dieper in mijn vlees
Hoe lang is het geleden?
Nee - vooruit moet ik kijken
Zonder wroeging, zonder vrees

Het is gedaan met het verleden
Er is niemand daar die om mij maalt
Bijzonder ontevreden
Want - Niets heb ik gekregen waar ik
Vooruit voor had betaald

Het is gedaan met het verleden
Niemand daar die op mij wacht
Als een schip ben ik voorbij gegleden

Slechts rimpels in het water
En een stuurman die dwaas lacht
Hoera voor Hatebreed

16/11/2004

12/11/2004

Des dichters frustratie

Ah nee he! Niet weer zo’n
Metrische disbalans
Alweer een syllabe in overschot

In mijn bijkans volmaakte
Ollekebolleke;
Derhalve niet goed genoeg, zo is het lot.

11/11/2004

In het kader van het hiervoor geschrevene denk ik dat iedereen maar eens moet kunnen lachen om elkaars onhebbelijkheden. Zo kan ik mij voorstellen dat, gezien de huidige paranoide, mensen merkwaardige foutjes gaan maken. Vandaar het volgende, geheel in het kader van: 'haat elkaar niet, maar lach om jezelf!', ollekebolleke dat stiekum net geen ollekebolleke is (maar nu geen tijd meer, moet boodschappen doen) .

Snelle edit: zo klopt ie al beter, maar nog steeds niet helemaal goed. Oplettende lezers weten waar het aan schort.

Misverstandje in het kader van het martelaarschap

Och heden wat is dat?
Een moskee staat in brand
Een vergissing: het ge-

bouw was vermomd

Dus die merkwaardige
moslimfanatici
Zijn nu voor eeuwig door
Allah verdomd

Open brief aan iedereen

Falend integratiebeleid? Een mediahype, aangezwengeld door een inmiddels dode politicus, opgeblazen door een inmiddels overleden columnist / relmafkees. Weet je waar het misgaat bij die idioten in de Bijlmer? Bij het denken in groepen. Jullie, wij, zij, hen, ons. Een vierde generatie Marokkaan, hier geboren, uit ouders die ook hier geboren zijn. Een Nederlands paspoort, net als zijn ouders. Spreekt de taal, gaat naar school, heeft een baantje, is geen vierde generatie Marokkaan, maar een Nederlander. Maar voor de Nederlanders is hij nog altijd een Marokkaan. Een allochtoon. Omdat hij een kleurtje heeft, dat wij bleekscheten onder de zonnebank proberen te krijgen. Om dat kleurtje mag hij de disco niet in. Nee, dat zeggen ze niet, nee. Dan gaat het in eens om zijn sportschoenen. Dat willen ze niet hebben. Ga je andere schoenen aandoen, willen ze in eens geen spijkerbroek. Dat zaait haat. Net als die scholen die in brand gestoken worden.

Als wij zogenaamd willen dat zij integreren, moeten wij eens van het idee af, dat zij anders zijn. Dat hun geloof anders is. Jullie en wij, allemaal onzin. Mohammed Ali zei het al: All religions are rivers, flowing to the same ocean. Ja nu heeft hij een hersenbeschadiging ja, maar daar heeft Allah natuurlijk niets mee te maken.

Toen ik zaterdag in de Blokker twee Marokkanen achter mij had staan, waren dat allochtonen. Mohammed B. was een allochtoon. Zij hadden hem vermoord.
‘Doe je wel voorzichtig met wat jij op je site zet Daniël?’ vroeg mijn moeder gisteren. ‘Ze weten je te vinden.’ Inderdaad. Ik woon op de Deventerstraatweg 39a, moslims van de wereld. En mijn deur staat voor jullie open. Want ik ben nergens bang voor. Jullie en wij, ik doe er niet aan mee. Voorlopig hoef ik niet zo nodig dood, en geloof ook niet dat ik daarnaar solliciteer als ik zeg dat integratie altijd moet beginnen bij jezelf. Vanaf vandaag ben in geïntegreerd. Hoera! Leve de smeltkroes.

Voel ik mij veilig? Jazeker. Gekken zijn er altijd, en het kan mij niet schelen of zij moslim zijn, christen, hindoe, of jood. Godsdienstfanatici zijn namelijk allemaal geschift, Joodse kolonisten net zo gek als die enge gereformeerden en zieke moslimterroristen. Ik scheer ze allemaal over een kam en roep op tot een algemeen geldende, wereldweide afschaffing van alle religie. Dus niet van religieuze uitingen of zo, maar gewoon ophouden met het krampachtige vasthouden aan hogere doelen, supermachten en ander spiritueel gezwam.

Het is namelijk zo, dat de primaire drang tot het geloof, ontspringt uit een onvrede met het leven. De belangrijkste levensvragen komen voort uit een fundamenteel niet begrijpen van het eigen leven, en zoals altijd leidt onwetendheid tot angst, en angst tot haat (quote master Yoda – wie kent hem niet? – ‘Fear leads anger, anger leads tot hate, hate leads tot the dark side’). Religie stamt derhalve uit angst en angst leidt tot ellende. Laten we dus de wortel van het probleem eens aanpakken, in plaats van aan symptoombestrijding te doen.

Concreet roep ik de Verenigde Naties op religie af te schaffen, de wetenschap op om nu eindelijk eens die verdomde formule van alles te ontdekken, en de mensheid op op te houden met zo fucking bang te zijn voor alles, iedereen en vooral elkaar. Dat is toch niet zo moeilijk?
Wanhoopspoging

Hoe is het mogelijk!
Df4 x f7
Enorme blunder
Dom dom dom dom

Ik sta op verlies met
Correspondentieschaak
Ik bied maar remise
Of is dat stom?

09/11/2004

Mosterd na de maaltijd
(een genuanceerde mening over de wereld)

Theo van Gogh is dood. Het is, zoals Martin Bril vandaag terecht vaststelde, namelijk exact een week geleden dat ‘een of andere Marokkaan’ Theo executeerde. Lekker gegeten? Dan nu de spreekwoordelijke mosterd.
Ten eerste is het niet zo maar een of andere Marokkaan, was dat maar zo. Als het maar gewoon een of andere Marokkaan was, konden we lekker generaliseren, hetgeen het debat over vooroordelen lekker gemakkelijk zou maken. Nederlanders zijn fascisten zonder enig respect voor al die klote geitenneukers en al die klote geitenneukers hebben geen respect voor die fascisten. Was het maar zo simpel, dan konden we elkaar fijn de hele dag voor rotte vis uit maken of elkaar neersteken cq schieten.
Helaas, zo simpel is het niet, er schijnen ook goeie Nederlanders te zijn, en ook onder de Marokkanen, Turken, Afghanen en allerhande andere allochtonen lopen keurige meneren en mevrouwen rond. Jammer, jammer, jammer, waar gaat het heen met deze wereld.
Dat zal ik u zeggen. Het paradoxale aan deze wereld is dat, hoe meer de wetenschap ontdekt, hoe meer de politiek naar het centrum schuift, in woord, beeld en daad, hoe intelligenter we worden, met computers en robots en mobiele telefoons, hoe meer we afstompen, hoe minder het ons interesseert.
Nederland ontleest, Nederland kijkt niet meer naar het journaal maar naar Hart van Nederland, het maakt Nederland niet meer uit en slechts een handjevol mensen lijkt te weten wat goed is voor dit land en zegt begaan te zijn met het lot van anderen.
Laat mij u zeggen, er is geen lotbegaandheid meer. De meeste mensen hebben het al moeilijk met empathie.
Als iemand mij vraagt: ‘wat vind u er nu van?’ dan zeg ik: ‘De platheid, de lelijkheid, de verachtelijke teneur van de wereld waarin ik leef, van de mensen die handelen in en uit angst, van fanatici, de stompzinnigheid, van stomme journalisten die de verkeerde verhalen schrijven, van Theo van Gogh die afschuwelijke dingen schreef, van zijn moordenaar, van zijn sociale kring die van de voorbereidingen, gehoord, geweten en geholpen moet hebben, alle viezigheid die ik om mij heen zie, wurgt me. Maar jullie krijgen mij niet klein, klootzakken, rottige gemene klootzakken. Jullie zijn mij niet waard. Ik haat jullie allemaal tot op het bot, maar ik weiger toe te geven aan de bijna alles verzengende drang om terug te slaan, om te moorden, te verkrachten, te brandschatten en te verwoesten. Ik weiger dit, omdat ik niet wens te verworden zoals jullie. Maar zowaar ik hier dit zit te tikken, met het raam open, ik weet dat ik dat wil. Er is niets dat ik liever zou willen, dan zo te zijn als jullie, fanatiek, niets ontziend, meedogenloos, wreed. Ik weet het, omdat ik hij zie doen, elke nacht in mijn dromen.’
Oubliette

Mijn wens is immer dieper vallen
Zonder slaap en zonder eten
Slechts omringd door eeuwigheid

Laat mij eenzaam en verbitterd
zonder drank en zonder deken
vallen door de ledigheid

05/11/2004

Voorjaarsgedachte

He kijk nou wat schattig
Een nest jonge eendjes
Dat stemt mij gelukkig
En geluk moet je doen;

Dus haal nu eens vlug mijn
Dubbelloopsjachtgeweer
Ik kan niet wachten tot
Het nieuwe jachtseizoen
En dan nog eentje, speciaal voor Pazkal

Van de leraar houtbewerking
Kreeg Pieter maar een mager zesje
Het probleem zat hem vooral
In een slordige afwerking
En het was nochtans zo’n simpel lesje

Toch bleek die Pieter lang niet slecht
Want in zijn hand had hij een naar abcesje
En bovendien, naar later bleek,
Is het lastig snijden averecht
Met een aardappelschilmesje
It's all in a name

‘Nomen est omen’ dacht Marieke Vrijeseks
en schonk haar wulpse lichaam aan
Kees, Johan, Wieteke en Lex
(En daarna nog aan Bingo, Tijgertje en Rex)
November

November is reeds aangekomen
En doet mijn botten rillen
Je kunt de winter horen willen
En is haast niet te betomen

De schrale wind blaast om de bomen
en ik denk aan de Antillen
En van op parelwitte stranden chillen
van goede spijs en drank bekomen

Maar met de wind komt slechts de nacht
En een mistbank aangerold
Als paarden op katoenen voeten

Komt het wolkendek heel snel maar zacht
Op mijn overpeinzing toe gehold:
‘Je zult nu nog naar buiten moeten’